Jak określić, jaką liczbą jest nasze imię?

Liczby są niezwykle cennym źródłem informacji o tym, jacy jesteśmy, do czego mamy szczególne predyspozycje, czym powinniśmy się kierować w życiu itp., dlatego warto poświęcić im nieco więcej uwagi.

Pierwsze numerologiczne systemy powstały już w starożytności.

Były to:

  • numerologia hebrajska, wchodząca w skład kabały,
  • numerologia grecka, dotycząca związków pomiędzy słowem a liczbą, zwana gematrią, wywodząca się z dociekań Pitagorasa i jego uczniów.

Liczbę naszego imienia obliczamy, dodając do siebie liczby poszczególnych liter, które się na nie składają. Obowiązujący w języku polskim alfabet łaciński opiera się na tym samym źródle, co pismo greckie oraz hebrajskie, dlatego warto skorzystać z poniższego systemu, w którym łacińskie litery mają takie liczby, jak odpowiadające im litery alfabetu hebrajskiego.

Liczbowe wartości naszych liter:
1 – A, I, J, Q, Y
2 – B, K, R
3 – C, G, L, S
4 – D, M, T
5 – E, H, N
6 – U, V, W, X
7 – O, Z
8 – F, P
9 – nie ma łacińskich liter o tej wartości.

Obliczając liczbę swojego imienia, pamiętajmy o tym, że litery małe i duże mają tę samą wartość, pomijamy też polskie znaki diakrytyczne, czyli ą=a, ę=e itd.

Liczby poszczególnych liter dodajemy, a w sytuacji, gdy otrzymamy liczbę dwucyfrową, również sumujemy te cyfry, aż do momentu uzyskania liczby jednocyfrowej.

Przykład dla imienia : Michał

M = 4,  i = 1. c = 3, h = 5, a = 1, ł = 3 — suma  = 17

1 + 7 = 8

Liczbą dla imienia Michał jest 8.

One Response

  1. Patrycja 16 maja 2012

Add Comment