Charakter numerologicznej SZÓSTKI

Liczba SZEŚĆ związana jest z harmonią, równowagą oraz stabilnym szczęściem. Patronuje także przyrodzie i cyklom życia, np. nowiowi i pełni, przemianom nocy i dnia itp. Stąd i ludzie-SZÓSTKI cenią sobie uporządkowane życie zgodnie z rytmem powrotów i przemian. W wielu sytuacjach, nawet najbardziej chaotycznych, są w stanie dojrzeć ład i harmonię.

To osoby raczej spokojne, przywiązujące ogromną wagę do tego, co trwałe, w związku z czym cenią bardzo zacisze domowe, miłość wierną i na całe życie, są zwolennikami osiadłego trybu życia.

Szóstki to także świetny materiał na dobrych przyjaciół. Miłość do przyrody sprawia, że mogą się zajmować pszczelarstwem, ogrodnictwem, leczeniem czy uzdrawianiem. Równocześnie jednak nie są zbyt wytrwałe i często – niestety, niesłusznie – zdają się na los szczęścia.

Imiona, w których najsilniej przejawiają się cechy liczby SZEŚĆ, to:

 • Helena,
 • Zofia,
 • Sylwia,
 • Małgorzata,
 • Maciej,
 • Jarosław,
 • Rafał,
 • Ambroży.

Pozostałe numerologiczne SZÓSTKI to np.:

 • Edyta,
 • Artur,
 • Ernest,
 • Zdzisława,
 • Bohdan,
 • Mariusz,
 • Katarzyna,
 • Dariusz,
 • Karol,
 • Dominik.

Add Comment