Rafał na wesoło

Przeważająca część Rafałów to casanowy, udające mięśniaków, dopóki, ktoś naprawdę się im nie postawi. Chętnie opowiadają o swoim wykształceniu, (którego w rzeczywistości nie mają), kobietach (których w rzeczywistości nie mają) oraz mnóstwie przyjaciół (których w rzeczywistości nie mają).

Istnieje też drugi typ Rafała, którego priorytetem jest spędzanie czasu każdego dnia przed lustrem. Rafał kocha swoją osobowość, ale jeszcze bardziej swój wygląd, który swoją drogą pozostawia wiele do życzenia. Wreszcie spotkać można trzeci typ Rafała, który zawsze ma brata – w sumie tylko w tym celu, by być w jego cieniu. Tak czy owak, naprawdę do kitu jest być Rafałem.

Add Comment