Święta Amy – Kto jest patronem tego imienia?

Święta Amy jest jednym z najbardziej popularnych imion wśród katolików. Imię to pochodzi od greckiego słowa „amos”, co oznacza „miłość”. Święta Amy jest czczona przez wiernych na całym świecie, a jej dzień obchodzony jest 20 marca.

Święta Amy była córką Joachima i Anny, rodziców Maryi. Urodziła się w Nazarecie i była starszą siostrą Jezusa Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej uważana jest za matkę Marii Magdaleny, która była pierwszym świadkiem Zmartwychwstania Jezusa.

W Kościele Katolickim Święta Amy jest uważana za patronkę matek i rodzin oraz osób poszukujących miłości. Jest także czczona przez tych, którzy szukają pokoju i radości w swoim życiu. Wielu ludzi modli się do niej o błogosławieństwo i opiekę.

Kto jest patronem Świętej Amy?

Patronem Świętej Amy jest św. Jan Ewangelista. Uważany jest on za brata Jezusa Chrystusa i najbliższego przyjaciela Maryi. Według tradycji chrześcijańskiej, gdy Jezus umierał na krzyżu, powierzył swojej Matce opiekę nad Janem. Jan Ewangelista miał również opiekować siostrze Jezusa – Świętej Amie.

Jan Ewangelista był również autorem trzech listów Nowego Testamentu: List do Efezjan, List do Filipian i List do Kolosan. Był on również autorem Apokalipsy, ostatniego rozdziału Biblii.

Jan Ewangelista uważany jest za symbol miłości i wiary w Boga. Jego postawa wobec Jezusa Chrystusa i Maryi uznawana jest za wyraz oddania i poszanowania dla innych ludzi. Dlatego też Jan Ewangelista stał się patronem Świętej Amy.

Oceń

Czytaj więcej o tym imieniu

Napisz co sądzisz o tym imieniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *