T

Teodor

TeodorTeodor jest dobrym organizatorem i kierownikiem. W życiu kieruje się intuicją. Bywa wspaniałomyślny, często radzi innym ludziom i pomaga w potrzebie. Może odnieść sukces jako artysta. Teodor jest mężczyzną zagadkowym i ma uroczą powierzchowność. Sprawy rodziny oraz dzieci odsuwa na dalszy plan. Nie jest związany z ojczyzną i nie zna uczucia – patriota.

Imieniny Teodora

 • 2 stycznia, 7 stycznia, 17 stycznia, 24 stycznia, 7 lutego, 3 marca, 26 marca, 29 marca, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 22 kwietnia, 27 kwietnia, 5 maja, 20 maja, 26 maja, 4 lipca, 19 lipca, 26 lipca, 27 lipca, 29 lipca, 1 sierpnia, 2 września, 5 września, 10 września, 15 września, 19 września, 20 września, 29 października, 1 listopada, 11 listopada, 19 listopada, 26 listopada, 14 grudnia, 15 grudnia, 26 grudnia, 27 grudnia

Patroni i święci

 • św. Teodor, męczennik
 • św. Teodor, biskup
 • św. Teodor z Tarsu
 • św. Teodor Studyta

Zdrobnienia imienia Teodor

 • Dor, Dorek, Dorinek, Doruś, Teddy, Tede, Tedek, Tedi, Tedzik, Teo, Teodorek, Teosiek, Teoś, Titi, Todek, Todzio, Tosiek

Przysłowia

 • „Na Teodora pełna komora”
 • „Na świętego Teodora ścigaj krupy do chałupy”
 • „Każdy Teodorek ma swój wzorek”

Teodor

 • pochodzenie: greckie
 • znaczenie: „dar Boga”
 • osobowość: Ten, co króluje na ziemi
 • główne cechy: uczuciowość, towarzyskość, intuicja, dynamizm
 • znak zodiaku: Baran
 • roślina: migdałowiec
 • zwierzę: paw

Szczęśliwa liczba: 5

Szczęśliwy kamień: amonit

Szczęśliwy kolor: żółty

Znane osoby o imieniu Teodor

 • Theodor Aman — rumuński malarz ormiańskiego pochodzenia
 • Fiodor Berg
 • Theodor Bilharz
 • Teodor Bolduan
 • Theodore Edgar McCarrick
 • Fiodor Dostojewski
 • Theodor Fontane
 • Theodore Foster — amerykański prawnik i polityk
 • Fiodor Geismar
 • Teodor Goździkiewicz
 • Teodor Hertz
 • Theodor Heuss
 • Theodor Innitzer — austriacki duchowny katolicki, arcybiskup Wiednia
 • Józef Teodor Konrad Korzeniowski
 • Teodor Kufel
 • Theodore Levitt
 • Teodor Lubieniecki
 • Feodor Lynen
 • Fiodor Ładygin
 • Teodor Teofil Matecki
 • Teodor Palimąka
 • Teodor Parnicki
 • Teodor Potocki
 • Theodore Roosevelt
 • Theodore Shackley
 • Theodore Schultz
 • Theodor Schwann
 • Fedir Sztejngel — ukraiński działacz społeczny i kulturalny, dyplomata
 • Teodor Tripplin
 • Fiodor Uszakow
 • Fiodor Wowk — ukraiński etnograf, antropolog, muzeolog
 • Gustav Theodor Fechner
 • Emil Theodor Kocher
 • Otto Theodor Manteuffel
 • Krzysztof Teodor Toeplitz

Imię Teodor w innych językach

 • Theodore (ang.)
 • Theodor, Theed, Theo (niem.)
 • Théodore (fr.)
 • Teodoro (hiszp.)
 • Teodoro, Todaro (wł.)
 • Teodor, Fiodor (ros.)
 • Teodor, Theodor, Fedor (czes., słowac.)
 • Teodor, Todor (połud.-słow)

Nazwiska pochodzące od imienia Teodor: Teodorczuk, Teodorczyk, Teodorek, Teodorowicz, Teodorski, Teodoruk, Fedorczyk, Fedorko. Fedorowicz, Fedorowski, Fedorski, Fedyn, Fedyszyn, Fedyński, Chwedko, Chwedkowski, Chodkiewicz, Chodźko.

Historia imienia Teodor

Jest to teoforyczne imię pochodzenia greckiego, zawierające w członie pierwszym element theó- (theós) —Bóg, a w drugim -dóros (dóron-dar) —darowany, dany. Całość Theódóros można interpretować jako dar Boga. Polskim odpowiednikiem tego imienia może być Bożydar.
Imię to jest znane w Polsce od czasów średniowiecznych. W średniowieczu imiona z pierwszym członem teo- (tak pochodzenia greckiego jak i germańskiego) przyjmowały postać: Czader, Cedro. Dzisiaj imię Teodor jest również używane. Formą spieszczoną jest Todek. Od imienia tego pochodzą nazwiska: Teodorowicz, Teodorczyk, a za pośrednictwem ruskim Fiedor, Fedor, Chwedko, Chodźko, Chodkiewicz itp.

TEODOR, MĘCZENNIK Z EUCHAITY
Był zwykłym szeregowcem w armii cesarza Maksymiliana. Gdy wybuchło prześladowanie (303), został przesłuchany. Ale nie dosyć na tym. Dla zadokumentowania swej wiary podpalił świątynię pogańską w Amasei (Pontus), za co w okrutny sposób go umęczono (306) w Euchaicie.
Odwagę jego i stan żołnierski zaczęto wynosić w legendzie. Z czasem uczyniono zeń progromiciela smoka.
Wspomina się go dnia 7 lutego.

TEODOR STUDYTA
Urodził się około r. 759 w możnej rodzinie konstantynopolitańskiej, wielce zasłużonej około rozwoju życia mniszego i jego ideałów. Było już po pierwszym okresie walki z obrazoburstwem, gdy razem ze swym bratem Józefem wstąpił do słynnego klasztoru Sekkudion na górze Olimp. W siedem lat później (787 lub 788) Teodor został kapłanem. Gdy wobec wzrostu liczby postulantów Platon, złamany wiekiem, nie był już w stanie rządzić klasztorem, Teodor objął po nim godność opata (795). Ale już w roku następnym dla swej nieprzejednanej postawy w sprawie rozwodu cesarza Konstantyna IV naraził się władzy i patriarsze. Jego i mnichów skazano wówczas na wygnanie. Teodor spędził je w Tesalonice. Potem na krótki czas wrócił z mnichami do Sekkudion, ale niebawem znów musiał opuścić klasztor i szukać schronienia w stolicy. Wówczas to otrzymał zaproszenie (798), aby osiąść w dzielnicy Psamathia. Był równocześnie dzielnym wyznawcą i obrońcą prawowierności. Ledwo wrócił z jednego wygnania, a mężna postawa wobec laksyzmu patriarchy Nicefora I naraziła go na uwięzienie i zesłanie. W czasie drugiej fazy obrazoburstwa za Leona V wygnano go z kolei do Smyrny.
Zmarł 11 listopada 826 r. na jednej z Wysp Książęcych (Kizil Adelar na Morzu Marmara).

Add Comment