I

Izydor

IzydorMężczyzna posiadający imię Izydor jest pełen temperamentu, zazwyczaj dobrze zbudowany, ma predyspozycje do uprawiania sportu. Izydor jest punktualny, słowny, drobnostkowy, bywa melancholijny. Nie przykłada wagi do znajomości czy przyjaźni, dlatego też często jest uważany za egoistę. Nie składa wizyt, ani nie chodzi na przyjęcia, jednak sam jest osobą gościnną. Uwielbia przyrodę, sztukę teatralną i dba o wychowanie dzieci.

Imieniny Izydora

 • 2 stycznia, 7 stycznia, 15 stycznia, 4 lutego, 5 lutego, 17 lutego, 4 kwietnia, 17 kwietnia, 10 maja, 15 maja, 27 maja i 14 grudnia

Patroni i święci

 • św. Izydor z Egiptu
 • św. Izydor z Peluzjum
 • św. Izydor, biskup Sewilli
 • św. Izydor Oracz

Zdrobnienia imienia Izydor

 • Izydorek, Izek, Izzy

Przysłowia

 • „Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże”
 • „Na Izydora pusta komora”
 • „Na świętego Izydora często bywa chłodna pora”
 • „Na świętego Izydora dla bociana pora”

Izydor

 • znaczenie: „dar Izydy”
 • osobowość: Mężczyzna przywiązujący się, lubiący dom
 • główne cechy: towarzyskość, dynamizm, uczuciowość, intelekt
 • znak zodiaku: Panna
 • roślina: oset
 • zwierzę: świerszcz

Szczęśliwa liczba: 7

Szczęśliwy kamień: diament

Szczęśliwy kolor: malinowy

Znane osoby o imieniu Izydor

 • Izydor z Miletu – grecki architekt, fizyk i matematyk
 • Izydor z Kijowa – kardynał
 • Izydor Affaita – włoski architekt, kapitan, inżynier wojskowy, sekretarz królewski
 • Izydor Bakanja – zairski męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego
 • Izydor Kopernicki – polski antropolog, powstaniec styczniowy
 • Isidore Lucien Ducasse – francuski poeta i pisarz
 • Izydor Matuszewski – generał zakonu Paulinów
 • Isidor Isaac Rabi – amerykański fizyk, noblista
 • Isidore Isou – poeta, krytyk filmowy
 • Izydor Szaraniewicz – historyk polski pochodzenia ukraińskiego
 • Izydor Zaczykiewicz – polski pisarz
 • Izydor Zakonnik – biskup łucki, członek zgromadzenia świętego Dominika
 • Franciszek Izydor Bocheński – polski ziemianin, przemysłowiec, zesłaniec
 • Jan Izydor Sztaudynger – polski poeta i satyryk

Imię Izydor w innych językach

 • włoski – Isidoro, Isidro
 • łacina – Isidorus
 • litewski – Izidorius, Dzidorius, Dzidas
 • węgierski – Izidor, Izor
 • francuski – Isidore
 • angielski – Isidore
 • czeski – Isidor, Izidor
 • niemiecki – Isidor, Isidorus
 • rosyjski – Isidor

Nazwiska pochodzące od imienia Izydor: Izydorczuk, Izydorczok, Izydorski.

Historia imienia Izydor

To imię wywodzi się z Egiptu od tamtejszych Greków. Nie wiadomo czy jest to przekład grecki jakiegoś imienia egipskiego, czy już przez Greków utworzone. W części pierwszej mamy tu imię bogini Izydy (Izis), w drugiej zaś temat ten sam, co w wyrazie dóron —dar, jak np. w imieniu Theo-doros, czyli mniej więcej — dar Izydy. Grecy osiedlali się w Egipcie bardzo dawno, a po jego podbiciu przez Aleksandra Wielkiego powstało tam hellenistyczne państwo Ptolemeuszów, które choć wywodziło się z tradycji grecko-macedońskich, przyjęło wiele elementów kultury i religii miejscowej. M. in. tamtejsi Grecy włączyli do swego panteonu Izydę, jako jedno z głównych bóstw (matka Ozyrysa). Do podboju Egiptu przez Rzymian kult ten pojawił się również w Rzymie, czego dowodem są imiona: Isigenes, Isidotos, Isikles itp. Wszystkie te imiona utworzone są na wzór dawnych dwuczłonowych greckich imion teoforycznych.
Do Polski Izydor dostał się z łaciny chrześcijańskiej. Początkowo imię używane było tylko przez duchownych (z XV i XVI w. mamy wzmianki o 2 lub 3 Izydorach). Szersze rozpowszechnienie imienia przypada dopiero na w. XVIII. Jako imienia żeńskiego Grecy używali formy Isis i zdrobnienia Isias, Ision. W Polsce Izydora jako imię żeńskie pojawia się niesłychanie rzadko. Znane jest jako imię wielkiej tancerki amerykańskiej Izydory (Isadora) Duncan.

IZYDOR Z SEWILLI (HISPANENSIS)
Izydor urodził się około r. 554 w rodzinie pochodzącej z Kartageny (starożytnej Carthago Nova w hiszpańskiej prowincji Murcia). Była to zapewne rodzina hiszpańsko-romańska. Wychował i kształcił się u boku swego starszego brata, Leandra, który był biskupem Sewilli. Przy nim to miał okazję przyglądnąć się z bliska dramatycznym wydarzeniom tego czasu: misji Leandra w Konstantynopolu (582), oblężeniu Sewilli przez ariańskiego króla Wizygotów (583-584), unifikacyjnym i antyariańskim wysiłkom lat późniejszych itd. Po śmierci Leandra (599) wstąpił na osieroconą przezeń stolicę biskupią i zasiadał na niej przez 37 lat.
Był ceniony zarówno przez kler, jak i przez panujących. Umiera 4 kwietnia 636 roku otoczony przez kler. Największym jegn sukcesem było dzieło zjednoczenia państwa i organizacji kościelnej, które w chwili jego śmierci było na ukończeniu.

IZYDOR ORACZ
Opowiedział o nim około r. 1275 diakon Jan, który żył w jakieś półtora wieku po samym świętym (1130?). Był, wedle niego, mieszkańcem Madrytu. Gdy miasto zdobyli arabscy Almorawidzi, musiał uchodzić na wieś. Żył tam z pracy rąk z żoną, bł. Marią Toribia i jedynym dzieckiem. Po odzyskaniu miasta przez chrześcijan wrócił do Madrytu, gdzie zasłynął z pobożności, miłości i wiernego spełniania swych obowiązków. Pochowany został na cmentarzu, później zaś przeniesiony do kościoła św. Andrzeja. Doznaje tam po dzień dzisiejszy szczególnej czci jako patron miasta, które w jego święto urządza wspaniałe uroczystości kościelne oraz festyny ludowe. Święto to obchodzono zazwyczaj w niedzielę Przewodnią (Białą), ale do martyrologium rzymskiego Izydora z niewiadomych powodów wpisano pod dniem 10 maja. Obecnie pamiątkę jego umieszcza się 15 maja.

Add Comment